Coaching

 

Jag kan bara styra det jag är medveten om.
Det jag är omedveten om, styr mig
.
(John Whitmore,  pionjär inom coachingbranschen)

 
Oscar Wilde lär ha sagt ”Var dig själv. Alla andra är redan upptagna.” Är du den eller där du vill vara? På jobbet eller i livet. Om inte, hur ska du förflytta dig? Leder du verksamhet som inte är där den bör vara? Man vet inte alltid vad man vill, bör eller ska vara/göra, och om man vet det så det ibland oklart hur... Där kommer professionell coaching in i bilden; klargöra både vad och hur och växa på vägen.

Om vi tar helhetsgrepp kring vårt varande, våra beteenden och våra aktiviteter, aktivt reflekterar, tränar och lär,  så utvecklar vi vår kompetens och målgång – på livets och arbetets alla områden. Att göra det ensam är dock inte alltid så enkelt. Jag erbjuder dig ett kostnadsfritt första samtal. När du vill ha såväl stöd som utmaning - hör av dig!

Vad tycker mina kunder? Omdömen om mig längst ner på sidan.

Executive coaching

Executive coaching – chefscoaching – är en del av chefsstöd och ledarskapsutveckling. Det är coaching av chefer i organisationens ledning: företagsledare, kommunchefer, chefer i ledningsgrupp men också operativa chefer i första linjen och exempelvis produktionsledare. Temat för coachingen är alltid kopplat till uppdraget och prestationen i chefens professionella roll och sammanhang och det finns alltid en organisation som står bakom klienten som ”kund/beställare” med en klar definierad roll och funktion.

När du vill möta ett utmanande och stöttande kompetent bollplank utan egenintresse i den egna organisationen antingen för att du eller din organisation befinner sig i en förändringssituation eller för att fortlöpande reflektera kring arbete, roll och verksamhet. Då ska du höra av dig till mig. Jag hjälper dig i att öka styrka, upprätthålla energi och finna för dig rätt väg framåt.

DuoCoaching

Att odla samverkan är en förutsättning för att organisationen ska fungera optimalt, liksom mål och strukturer för väl fungerande samarbeten. Att både låta varje person vara och göra sitt bästa och samtidigt ha ett tydligt ”vi” att samlas kring och driva. DuoCoaching fokuserar på just det; samarbetet. Inte på individerna i sig utan på det gemensamma ”vi” som ska verka. I processen utvecklas både duon och individerna. Det handlar om att "jobba ihop sig".

En duo kan vara två personer i delat/gemensamt ledarskap, en överordnad och en underordnad, en linjechef och en projektledare eller två kollegor. DuoCoaching används med fördel proaktivt för ökad samverkan i duon och kan också användas vid samarbetsproblem eller vid introduktion av nya medarbetare. Vinster är ökad strategisk ledning, ökat engagemang, bättre feedback och effektivare samarbete.

Karriärcoaching

Vill du komma vidare i ditt yrkesliv? Vill du känna mer arbetsglädje? Byta jobb? Skapa en förändring där du är? Ta nästa kliv i din karriär? Funderar du kring vad du vill jobba med eller utbilda dig inom? Är du arbetslös och vill hitta rätt väg framåt? Funderar du på att starta företag? Vad är egentligen viktigast för dig när det handlar om din karriär och ditt arbetsliv – kollegorna, arbetsuppgifterna, lönen…? Har du svårt att skapa ordning i dina tankar kring ditt arbetsliv, vad du vill med det och lämpliga vägar framåt? Det finns en bra väg för alla.

Genom karriärcoaching kan du öka och fördjupa egen förståelse för din situation, din önskade framtid, få hjälp att göra egna val och nå din önskade framtid inom arbetslivet. Karriärcoaching bygger på dina egna värderingar, din kompetens, styrkor och potential. Vi startar med ett inledande kartläggningssamtal och sedan lägger vi upp processen utifrån dina individuella behov. Du får därefter stöd av oss genom coachingsamtal och praktiska verktyg. I vår karriärcoaching använder vi den beprövade Newstartmodellen som består av de tre stegen Inåt, Utåt och Framåt. Hör av dig så berättar jag mer.

Kognitiv NPFCoaching

NPF står för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar vilket innefattar diagnoser som exempelvis ADHD, ADD, autismspektrum, OCD och Tourettes syndrom. Även tidigare diagnosen Aspergers syndrom.

Alla människor har funktionsvariationer. Vi har exempelvis alla olika förmåga att sätta ord på vad vi tänker, är olika bra att föreställa oss saker och ting och har olika förmåga att hantera sociala sammanhang. För vissa är dock utmaningarna större än för andra vilket kan leda till utredning och diagnos.

Kognitiv NPFCoaching är specialanpassad coaching för individer med en NPF-diagnos och handlar bland annat om att åstadkomma paradigmskiften, dvs. byten av tanke- och beteendemönster. Fokus är på att finna, odla och öka de egna styrkorna och finna, träna och utveckla strategier för de delar som är mer utmanande. Det kan också handla om att vara i rätt omgivning, där man gör sig som bäst.

Livet behöver inte vara en ständig kamp. Hör av dig.

Andlig Coaching

”Att vara andlig är att hävda rätten att vara, känna och fullt ut uppleva, utan att i förväg ha bestämt vad eller hur. Det är att ha en nyfikenhet och ett sökande utan förutfattade meningar – ett förhållningssätt som kan leda till ett helt annat perspektiv på sig själv och världen.”
(Lee Seger)

Existentiell hälsa är ett av fyra områden att ta hänsyn till både gällande personlig hälsa och organisatorisk hälsa. Syfte, meningsfullhet, anknytning och samhörighet.

Genom tio samtal funderar vi tillsammans på vad som finns mer, och vad det innebär att tro utan att säkert veta. Vi pratar om vad andlighet är, om tacksamhet och tillit. Vi fördjupar oss i närvaro och våra inre rum. Hur det är att vara vägledd och i balans, och hur du kan använda kroppen som din vägvisare.

Efter dessa tio samtal kommer du garanterat vara på en annan plats i ditt liv, där en fördjupad trygghet, magi och glädje får ta större plats.

Som Andlig Coach hjälper jag dig att hitta ett nytt, ditt eget, förhållningssätt till livet. Intresserad? Hör av dig så berättar jag mer.

Du kan läsa mer här.

 Coaching för personlig utveckling

Individuell coaching kan vem som helst växa av. Vad vill just du utveckla? Ditt välbefinnande? Ditt självledarskap? Din personlig effektivitet? Dina relationer? Hör av dig.

Läs mer om personlig utveckling här
Margareta Carlsson är certifierad ICF Professional Certified Coach (ICF PCC), ansluten till International Coaching Federation (ICF) och följer ICF:s definitioner av hantverket, kärnkompetenser och etiska riktlinjer. Hon är specialutbildad på coaching inom de områden som är listade ovan och diplomerad Executive Coach, diplomerad DuoCoach, diplomerad karriärcoach, diplomerad Kognitiv NPFCoach och diplomerad Andlig Coach. Margareta har också utbildning i Clean Language, både Clean Coaching och Clean for Teams, och utbildning inom gruppcoaching.

Läs mer här om ICF Sverige och ICF International.

Kontaktar alltid Margareta när jag behöver ta ett kliv framåt, antingen professionellt eller privat. Hon är oerhört lyhörd, kompetent och proffsig och räds inte att utmana till nya insikter när det behövs. Jag har aldrig varit annat än jättenöjd! Rekommenderas varmt.
Emelie Rose Danielsson, Ägare, Heartly AB

Margareta är en fantastiskt kompetent och erfaren coach som vågar utmana och får sina kunder att växa i sina roller och som personer.
Jag kan verkligen rekommendera henne!
Anne Almström, Sales Manager Retail Corporate, Swedbank

Jag och företagen jag arbetar på har anlitat Margareta vad gäller tjänster inom ledningsstöd, coaching och utbildning under olika perioder de senaste åren. Under både längre och kortare uppdrag har Margareta alltid med stort engagemang och kompetens levt upp till våra förväntningar. Jag kan varmt rekommendera Margareta inom dessa områden då hon har en speciell kombination som tilltalar mig. Margareta är ödmjuk inför sitt uppdrag och de människor hon möter vilket gör att man får ett förtroende ifrån första stund. När hon sedan under arbetets gång visar upp sin professionalitet, kompetens och målfokus blir man imponerad. Det är inte alla människor man möter där ödmjukhet och hög kompetens går hand i hand men det gör det hos Margareta.
Sofia Lind, Konsult inom HR och Kommunikation, Qvilink AB

Margareta har coachat mig med chefsstöd -  gav mig utrymme att prata brett under våra samtal, lyssnade aktivt och sammanfattade samtalen på ett klokt och förtroendegivande sätt. Bra reflektioner och medskick till nästa samtal. Jag har under vår tid vuxit i mig själv och min självkännedom, utmanat mig till att ta tuffare samtal för att må bättre själv. Margareta är rak och ärlig, det behöver jag!
Maria Lund, Energichef, Nässjö Affärsverk AB

#coaching #executivecoaching #ledarskapscoaching #duocoaching #karriärcoaching #npfcoaching #andligcoach