Personlig utveckling

 

 
Det sägs att tiden förändrar saker, men man måste faktiskt ändra dem själv.
(Andy Warhol)


Livet är fullt av utmaningar. Hur möter du dem? I vilket skick?

Personlig utveckling handlar om att veckla ut sidor av sig själv. Vad kommer du med? Attityd och mindset. Egenskaper, färdigheter och kunskaper. Värderingar, mål och ambitioner. Strategier för att hantera det där bagaget vi alla har. Utifrån det och de egna behoven bygga upp sina dagar för att landa i den bästa vägen framåt för just en själv.

"Alla dessa dagar som kom och gick, inte visste jag att de var livet." Ett citat av den svenska författaren Stig Johansson. Oavsett vad livet har i beredskap för dig så blir det vad du gör det till.

Det är som förmedlats av Anne Frank i hennes berömda dagbok som beskriver hennes upplevelser under andra världskriget: ”Tänk så underbart att ingen behöver vänta ett enda ögonblick innan de börjar med att göra världen bättre på något sätt.”

Det kräver ärlighet och mod att jobba med sin egen tillväxt. Det har du! Hör av dig.

Vad tycker mina kunder? Omdömen om mig längst ner på sidan.

Ditt välbefinnande

Vårt välbefinnande har fyra delar: andlig hälsa, emotionell hälsa, mental hälsa och fysisk hälsa. De första tre yttrar sig ofta som symptom i den fjärde.

För god hälsa behöver man ta helhetsgrepp, ha lite systemtänk, och se hur olika delar påverkar varandra.

Vill du må bättre? Hör av dig. 

Ditt självledarskap

Man behöver känna sig själv för att kunna leda sig själv. 

Områden att titta närmare på kan då vara: Identitet och självbilder. Attityd och mindset. Värderingar och motivation. Visioner på olika livsområden. Vanor, självkontroll och disciplin.  Omgivning. Självutveckling. Strategier kring förändring.

Vill du ha bättre styr på dig själv? Hör av dig. 

Din personliga effektivitet

"Personlig effektivitet" handlar om att använda sina resurser så att man får ut det bästa av saker och ting, inte bara på kort sikt utan långsiktigt hållbart.

Det du vill, bör och ska (inte måste) tillsammans med din tid tid och din energi behöver ligga till grund för hur du sedan prioriterar och handlar. Det i sin tur formar ditt liv.

Vill du jobba och leva smartare? Hör av dig.

"Ditt personliga varumärke"

Människor är inga varumärken, jag börjar med att säga det. Däremot finns det verktyg kring varumärke, kommunikation och retorik som är bra även när man funderar över sin egen image och det rykte man har.

Vad och hur vill du vara? Hur vill du att människor ska uppfatta dig? Vad vill du att människor ska känna, tänka och tycka när de möter dig? Gör de det?

Vill du fila på din tydlighet? Hör av dig.

Analyser som verktyg

Ibland är det bra att reflektera över sig själv med hjälp av verktyg. Vi gör analyser.

DISC är ett beteende- och kommunikationsverktyg som används i syfte att öka självkännedom och förmåga till egen flexibilitet och anpassning i  kommunikation, för att underlätta och förbättra interaktion mellan människor.

Motivator mäter motivationsdimensioner och är en drivkraftsanalys som visar på vad som driver olika individer och hur dessa olika drivkrafter påverkar varandra. Om du förstår vad som driver dig så kan du i högre grad idka självledarskap och maximera ditt mående och din prestation.

Vi har på Studieförbundet Vuxenskolan anlitat Margareta flera gånger under årens lopp till föreläsningar kring bland annat kommunikation, retorik, personlig utveckling samt i professionellt och personligt förhållningssätt. Föreläsningarna har varit populära och våra deltagare har gett respons på att de fått till sig nya kunskaper, aha-upplevelser och inspiration under mycket trevliga former.
Margareta har också varit kursledare i coachande ledarskap, samt i en längre distanskurs i personlig och professionell utveckling där målgruppen var deltagare som blivit, eller riskerade att bli, korttidspermitterade, varslade eller arbetslösa. Man fick vidareutveckla sig som individ och vidareutbilda sig i sådant som stärker yrkesutövning oavsett vilket yrke eller vilken bransch man arbetade inom. Utbildningen var en blandning av teori och praktiska övningar och genomfördes med delaktighet och inkludering som ledord. Såväl deltagarnas som kursledarens erfarenhet och egna exempel från vardag och arbetsliv användes i kursen. Vi har vid kursutvärderingar fått till oss att deltagarna upplevt sig stärkta, både som individer och i sina yrkesroller genom de kunskaper, redskap och inspiration som Margareta förmedlade.
Jag upplever Margareta som en lättsam person att samarbeta med. Hon sprider positiv energi, är rak och ärlig med bred och gedigen kompetens inom sina verksamhetsområden.
Mia Undfors, Verksamhetsutvecklare, Studieförbundet Vuxenskolan Jönköpings län
 
Tack för att du har hjälpt mig att bli den jag är idag.
När jag först träffade Margareta, eller Maggan som jag kallar henne, var det första hon frågade mig -”har du kommit hit för att vara ärlig eller tänker du ljuga mig rakt upp i ansiktet, om det sistnämnda så är dörren där”. Där började min resa. Jag fick börja på från något som jag trodde var toppen för att slå i botten, för att sedan ta mig upp igen. När jag sedan började klättra och tog mig upp till toppen igen så stod jag där, som klyschan säger, tusen gånger starkare. Detta tack vare de nya verktyg som jag samlat i min verktygslåda, med hjälp av Maggan. Jag fyller fortfarande på min verktygslåda, men hon har hjälpt mig med den stabila basen som jag använder mig av dagligen.
Stort tack till dig, Maggan, för att du hjälpt och hjälper mig med min personliga utveckling. Våra samtal är alltid med mig och jag har alltid en liten Maggan på min axel. 
– A
 
#personligutveckling #personligmognad #hälsa #välbefinnande #prestation #ambition #personligeffektivitet #självledarskap #transformation #DISC #Motivator