Bättre Arbetsmiljö (BAM)

Bättre Arbetsmiljö (BAM) hösten 2024

BAM är en arbetsmiljöutbildning som ger de grundläggande kunskaper som krävs för att arbeta aktivt med arbetsmiljön. Kursen omfattar en mängd områden från trivsel till säkerhet, friskfaktorer och riskfaktorer, lagar, regler och samverkan. Kursen ger dig trygghet i att veta vad som krävs av dig och organisationen, verktyg för att såväl finna som hantera risker, insikter i hur du kan arbeta förebyggande och kunskap om var du finner den information du behöver. God arbetsmiljö har samband med goda resultat i och utveckling av verksamheten – i den här kursen får du kunskap om varför och hur.

Kursen kommer även att inkludera information om den nya struktur för arbetsmiljö­lag­stiftningen som beslutats av Arbetsmiljöverket och nya regler som träder i kraft 2025-01-01.

Utbildningen är en blandning av teori och praktiska övningar, individuellt och i grupp. Vi använder såväl deltagarnas som kursledarens erfarenhet och egna exempel från vardagen kring arbetsmiljö­situationer som ska hanteras.

Efter kursen ska deltagarna ha fått såväl kunskap som verktyg och känna sig inspirerade inför arbetsmiljöuppgifterna och redo att ta sig an dem.

Läs mer om kursen nedan.

Vad tycker tidigare kursdeltagare?

Här är några exempel på vad tidigare kursdeltagare svarat på fråga om vilka insikter utbildning i Bättre Arbetsmiljö hos Atheragram Ledarskap har givit dem och vad de vill berätta för andra om kursen:

- Givande och en ögonöppnare.
- Jag fick en helt ny bild av arbetsmiljö.

- Jag har blivit både inspirerad och lyft mig kunskapsmässigt.
- Kursen gör dig medveten om vilket ansvar du och resten av din organisation bär och att den ska delas.
- Mitt ansvar och vilka möjligheter jag har att förändra.
- Öppen dialog varvad med faktabaserad information. 
- Margareta är grym på att genomföra denna ganska tunga utbildning på ett lättsamt och inspirerande sätt.

Om utbildningen

Kursinnehåll

 • Vad är arbetsmiljö och vad är hälsa?
 • Attityd, ambition, mål och utvecklingsplan för arbetsmiljöarbetet.
 • Samband arbetsmiljö och verksamhetsutveckling och samhälle.
 • Roller, ansvar och samverkan i arbetsmiljöarbetet, rättigheter och skyldigheter.
 • Lagar, regler, avtal och föreskrifter relevanta för arbetsmiljön.
 • Fysisk, psykisk, social, organisatorisk och teknisk arbetsmiljö samt arbetets innehåll.
 • MTO – människa, teknik och organisation i samverkan.
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete, t.ex. policys, rutiner, uppgiftsfördelning, riskbedömning, arbetsmiljörond och rapportering – hur allt sitter ihop.
 • Identifiera och hantera riskfaktorer som är negativa för arbetsmiljön.
 • Förebyggande arbetsmiljöarbete och friskfaktorer.
 • Om människan individuellt och i grupp samt förändringsfaktorer.
 • Ny struktur för arbetsmiljölagstiftningen och nya regler per 1 januari 2025.

Målgrupp

Kursen vänder sig till chefer och ledare, arbetsmiljö- och skyddsombud samt HR- och HSSE-personal. Inga förkunskaper krävs. Max 12 deltagare/kurs.

Tid och plats

Vi träffas tre heldagar vilka förläggs med några dagars mellanrum så att kunskap hinner sjunka in, reflektion hinner ske och frågor kan formuleras och fångas upp under kursen.

Kursdatum: tisdag 1 oktober, torsdag 3 oktober och tisdag 8 oktober 2024.
Tider: kl. 8.30-17.00.
Plats: Hotell Högland, Esplanaden 4 i Nässjö.

Kursledare

Kursen leds av Margareta Carlsson, managementkonsult med fördjupningsområde ledarskap och arbetsmiljö samt av Prevent certifierad BAM-handledare.

Pris och vad som ingår

Pris 9 900 kr + moms. Specialpris för medlemmar i NNAB: 8 425 kronor + moms.

I priset ingår

 • kursmaterial i form av boken ”Bättre Arbetsmiljö - handbok”, utskrifter av PP-serier som visas, informationstexter och checklistor, anteckningsmaterial samt kursintyg.
 • lunch och fika under kursdagarna.

Frågor och anmälan

Mejla till [email protected]. Anmälan senast 1 september 2024. Anmälan är bindande men kan vid förhinder överlåtas på annan person. Fakturering sker vid anmälan  med betalningsvillkor 30 dagar netto.

Varmt välkommen!

Vill du få inspiration, nyhetssvep och verktyg hem i inkorgen?

En gång i kvartalet skickar jag ut ett sådant mejl. Det kan vara texter kring ledarskap, arbetsmiljö, personlig utveckling eller tips av olika slag. Det kan vara information om ny lagstiftning, nya trender eller information om öppna kurser. Du som är intresserad är varmt välkommen att lämna din mejladress här. Genom att registrera dig ger du samtycke till att jag sparar ditt namn och din mejladress så att jag kan skicka ut nyhetsbrevet. Du kommer att få ett mejl där du bekräftar din prenumeration. Här är länk vår Integritetsskyddspolicy.

Varmt välkommen till Atheragram Ledarskap

www.atheragram.se