Utvecklande Ledarskap (UL) hösten 2024

Ett ledarskap som gynnar såväl organisatorisk effektivitet som utveckling hos individer och grupper, som odlar både goda prestationer och trivsel, hur låter det? Är det din ambition som chef och ledare? Om ja, så är det här en kurs, en utvecklingsresa, för dig. Vare sig du är ganska ny som chef eller är en erfaren ledare.

Du är viktig i din roll. Dina beteenden, handlingar och förutsättningar påverkar både verksamheten och organisationens kultur. Du föds inte till ledare utan goda ledarskaps­förmågor är något som man genom kunskap, erfarenhet och aktiv reflektion tränar upp, vecklar ut och växer in i. Gott ledarskap bidrar till samskapande med medarbetarna.

Jag kan bara styra det jag är medveten om.
Det jag är omedveten om, styr mig.
Medvetenhet gör mig starkare.
(John Whitmore)

Utifrån all tidigare forskning som finns kring ledarskap har Försvarshögskolan tagit fram modellen Utvecklande Ledarskap (UL). Den bygger på Transformational Leadership, transformativt ledarskap, som visat sig ge bäst effekt både på individers utveckling och på organisatoriska resultat. Utvecklande ledarskap kännetecknas av att ledaren uppträder som föredöme, leder genom visioner, mål och värderingar samt inspirerar och motiverar sina medarbetare. Utvecklande Ledarskap var ursprungligen ett koncept för Försvarsmakten men är numera långt större på den civila marknaden – just för att det är ett evidensbaserat ledarskap som fungerar. Inom ramen för kursen Utvecklande Ledarskap ingår:

 • bedömningsformuläret ”Utvecklande Ledarskap Ledarbedömning (ULL)” för personlig feedback av hur dina ledarbeteenden upplevs.
 • en teoretisk modell.
 • en metod för personlig ledarutveckling.

På den här kursen, som omfattar fyra dagar, får du såväl kunskap om goda ledarskaps­beteenden som konkreta verktyg och inspiration att bli en allt bättre ledare. Vi tittar även på vad som kan vara destruktiva ledarbeteenden. Kursen varvar teori, deltagarnas egna erfarenheter, praktiska uppgifter och reflektion. Efter kursen har du:

 • upplevt hög igenkänning och skrattat mycket
 • kunskap om och förståelse för Ledarskapsmodellen
 • ökat din självkännedom och trygghet och styrka i din ledarroll
 • ökat din förmåga att skapa engagemang, delaktighet och effektivitet i organisationen
 • fått feedback med en personlig bedömning av dina ledarbeteenden
 • identifierat dina utvecklingsområden och skapat en personlig utvecklingsplan
 • delat med dig och tagit del av andra ledares erfarenheter och lärdomar
 • byggt nätverk med andra ledare

Läs om detta utbildningstillfälle längre ner på sidan.

Vad tycker tidigare kursdeltagare?


Så här svarar de på fråga om vad utbildning i Utvecklande Ledarskap hos Atheragram Ledarskap har givit dem och vad de vill berätta för andra om kursen:

- Bra kurs, gå den! Ger reflektion över eget ledarskap på ett bra sätt.
- Tydliggörande av vad ett bra ledarskap innebär baserat på forskning över hela världen.
- En överskådlig struktur på vad som karaktäriserar bra ledarskap.
- Nya bilder av ledarskap i allmänhet och skarpare bilder av vilken sorts ledare jag är i synnerhet.
- Att den är tuff emellanåt, men accepterar man det och låter sig gå ut comfortzonen så lär man sig väldigt mycket.
- Inspiration av härliga kursledare och kursdeltagare.
- Perspektiv via de andra kursdeltagarnas berättelser.
- Utvecklande på individnivå.
- Väldigt givande. Aktiv i form av övningar, diskussioner och reflektioner. Nyttig.
- Insikt om mitt ledarskap och hur jag kan påverka det.
- Tid att tänka och utvärdera mitt agerande.
- Klockren metodik, bra övningar, livliga handledare. Bra förutsättningar för att skapa resultat på hemmaplan.
- Rekommenderar kursen!

Vad tar du med dig från kursen?

- Glädjen från mötet och samverkan med deltagarna.
- De olika kursdeltagarnas olika upplevelser och hur komplexa situationer man kan hamna i.
- Att man aldrig är färdigutvecklad.

- Fortsatt arbete med ULL, verktyg för att göra vardagen behaglig både för mig själv och mina medarbetare.
- Vissa verktyg att använda och ledarskapsmodellen.
- Ledarskapsmodellen och andra verktyg, tex NÖHR.
- Bekräftelse, nya kontakter, bredare erfarenhet, kunskap om verktyg.

Känslan efter kursen?

På fråga om vilken känsla de går hem från kursen med lyfter de bland annat:

Glad, nyfiken, energifylld, beslutsam, laddad, trygg, förväntansfull, tacksam, inspirerad och tillfreds.

 

På skala 1-10 ger tidigare kursdeltagare kursen 9,3 i betyg.
Hela 100 % av dem säger att de rekommenderar andra att gå UL.

Om utbildningen

Målgrupp
Kursen Utvecklande Ledarskap (UL) vänder sig till dig som är chef, projektledare, teamledare och dig som i annan roll utövar ledarskap i ditt arbete. Ny som chef eller med många års erfarenhet spelar ingen roll. För dig som har gått UGL är UL ett utmärkt komplement.

Kursens övergripande syfte och mål
Du ska med hjälp av Ledarskapsmodellen och den självinsikt som kommer ur tolkningen av din bedömning i ”Utvecklande Ledarskap Ledarbedömning (ULL)” kunna reflektera över och medvetet utveckla dina dagliga ledarbeteenden. Syftet är att bättre utveckla medarbetarna för att på sikt nå högre effektivitet i organisationen.

Omfattning, datum och plats
Kursen omfattar 3 + 1 dagar. Vi inleder med tre dagars kurs 23-25 oktober 2024. Därefter vidtar hemarbete med att omsätta lärande i praktisk handling utifrån egen utvecklingsplan. Den fjärde dagen är en uppföljnings- och fördjupningsdag som äger rum 5 december 2024 och när den avslutas delas kursintyg ut.

Antal deltagare minst 6 och max 12 personer. Dessa leds av två samverkande handledare som båda har gedigen erfarenhet av chefskap och ledarutveckling samt har avtal med och tillstånd från Försvarshögskolan att leda UL- utbildningar.

Kursen hålls på Hotell Högland, Esplanaden 4 i Nässjö. Ett stenkast från Centralstationen, för dig som kommer med tåg eller buss från kringliggande orter.

Kursledare

Kursen leds av de båda certifierade UL-handledarna Margareta Carlsson, Atheragram Ledarskap, och Ing-Marie Bergqvist, Directa Svenska AB. De är båda rutinerade ledarskapsutvecklare med gedigen kunskap om ledarskap och med egen chefsbakgrund.

Pris och vad som ingår

Pris 28 000 kr. Early Bird-anmälan innan 21 juni = pris 27 000 kr. Specialpris för medlemmar i Nässjö Näringsliv AB: 24 000 kronor. Early Bird-anmälan innan 21 juni = specialpris 23 000 kr. (Alla priser exkl. moms.)

I priset ingår:

 • Kartläggning av dina ledarbeteenden genom ett bedömningsformulär (ULL) som både dina medarbetare och din chef svarar på. Det är en 360 graders feedback om hur ditt ledarskap uppfattas. Resultatet är ett viktigt underlag för utbildningen.
 • Kursmaterial Ledarskapsmodellen – ledarstilar, organisation och omvärld.
 • Anteckningsmaterial och kursintyg.
 • Lunch och fika under kursdagarna.
 • Stöd och bollplank av handledare mellan kursdag 3 och kursdag 4.

Frågor och anmälan
Mejla till [email protected]. Deadline för anmälan senast 23 september 2024 (för Early Bird-pris 21 juni 2024) för att hinna med kartläggning innan kurs. Anmälan är bindande men kan vid förhinder överlåtas på annan person. Fakturering sker vid anmälan med betalningsvillkor 30 dagar netto.

Varmt välkommen!

Mer om Utvecklande Ledarskap (UL)

Utvecklande Ledarskap (UL) är en av få helt evidensbaserade utbildningar i ledarskap, ett koncept framtaget av Försvarshögskolan. Numera är det inte bara är det ledarskap som används mest både i försvaret och i offentlig sektor utan även i privat näringsliv. Varför? För att det är ett modernt ledarskap som fungerar för den som vill utveckla både lönsamheten i organisationen och individerna inom den. Man kan läsa mer om UL på dessa tre sajter:

Inom ramen för UL genomför varje deltagare en 360-mätning där chef och medarbetare svarar på frågor kring de beteenden deltagaren uppvisar i sitt ledarskap. Detta för att få feedback och syn på vilka gynnsamma och mindre gynnsamma beteenden man har. Resultatet får man och går man igenom på kursen och skapar en personlig utvecklingsplan utifrån. Om man inte arbetar som chef/ledare med underställd personal utan exempelvis som projektledare eller konsult så kan man välja ut 6–10 andra personer som svarar på frågor kring de ledarstilsbeteenden man har. Mätningen har alltså relevans även då. Den som är ledare i ideell organisation är också ledare, samma sak gäller där.

Man skulle kunna säga att UL inte bara är en kurs utan även en utvecklingsresa.

Vill du få inspiration, nyhetssvep och verktyg hem i inkorgen?

En gång i kvartalet skickar jag ut ett sådant mejl. Det kan vara texter kring ledarskap, arbetsmiljö, personlig utveckling eller tips av olika slag. Det kan vara information om ny lagstiftning, nya trender eller information om öppna kurser. Du som är intresserad är varmt välkommen att lämna din mejladress här. Genom att registrera dig ger du samtycke till att jag sparar ditt namn och din mejladress så att jag kan skicka ut nyhetsbrevet. Du kommer att få ett mejl där du bekräftar din prenumeration. Här är länk vår Integritetsskyddspolicy.

Varmt välkommen till Atheragram Ledarskap

www.atheragram.se