Digitala erbjudanden

För dig att välja mellan

Här presenterar jag öppna digitala kurser, gruppcoachingar och andra erbjudanden för dig att ta del av. Håll utkik!

Om du är intresserad av vilka öppna fysiska event eller kurser som finns att ta del av så titta under fliken Nyheter.

E-kurs om MTO - människa, teknik och organisation

Arbetar du med säkerhet och/eller arbetsmiljö ur olika perspektiv? Som chef, ledare, säkerhetssamordnare eller förbättringsledare? Eller har du kanske ett förtroendeuppdrag som arbetsmiljöombud eller skyddsombud? Då är det här en kurs för dig.

Att arbeta på ett sätt som är tryggt och säkert är en av grundpelarna i att vi ska kunna prestera väl och trivas på arbetet. För en god arbetsmiljö och ett gott säkerhetsarbete är samverkan mellan människan och tekniken och hur vi organiserar arbetet en viktig del. Där kommer MTO in i bilden.

MTO är ett perspektiv och samlat synsätt på hur människa, teknik och organisation påverkar varandra och hur samverkan dem emellan ser ut. En hållning och ett helhetsgrepp att använda både när man utreder saker som hänt och när man gör handlingsplaner framåt, exempelvis efter riskbedömningar eller inför förändringar av olika slag.

Jag har skapat e-kursen "MTO för Alla" som vänder sig till alla som vill lära sig om MTO, oavsett yrke eller bransch. Kursen tar ca 1 timme att genomföra men jag rekommenderar att man avsätter 1,5-2 timmar för att också ha reflektionstid. När du gått kursen lovar jag att du har ökat din förståelse för de krav (för det finns lagkrav) och behov (för att ta helhetsgrepp på säkerhetsarbetet) som finns av MTO.

Du finner kursen här.

Varmt välkommen!