Dialog, diskussion eller debatt?

arbetsmiljö atheragramledarskap attityd dialog friskfaktor gruppdynamik kommunikation kultur möten psykologisktrygghet självledarskap socialarbetsmiljö Sep 05, 2023

Hur bra samtal har vi egentligen med varandra? 

Vi talar numera om dialog mer än om diskussion - är det bara en slump eller ett ordklyveri? Här ett inlägg om just vitsen med dialog.

Dialog kommer från grekiskans ”diá logos”, genom samtal, via tal/språk. Dialog handlar om att lyssna, lära av varandra och tillsammans skapa mening och ny kunskap. Diskussion kommer från latinets ”discutare”, skaka isär, och handlar om att undersöka, pröva, smula sönder motparts argument eller söka konsensus. Debatt kommer från franskans ”de battre”, kämpa av/från, slå sönder motståndarens argument och försöka övertyga.

Har du hört en debatt där en part säger ”ja, du har rätt, jag ska ompröva min hållning i frågan”? Antagligen inte, det ligger inte i debattens natur. En gång hade jag ett samtal med en person som hävdade saker utan att lyssna nämnvärt på övriga. ”Nu försöker du bara vinna”, menade jag. ”Ja, det är klart att jag gör, det ligger implicit i alla diskussioner att försöka vinna” svarade han. Visst är det så. Frågan är då om diskussion/debatt leder till lärande och de bästa slutsatserna, lösningarna och vägarna framåt? Dialog är ett bättre verktyg för det. Det kan kanske vara därför man idag allt oftare finner ordet "dialog" exempelvis i Arbetsmiljöverkets vägledningar för arbetsmiljön. Dialog bygger också psykologisk trygghet bättre än debatter gör.

I diskussioner och debatter utgår man från det man vet, vilket innebär att de bottnar i dåtid. Man påstår, hävdar sin ståndpunkt, försvarar sin position. Begränsningen ligger i att ”starkast vinner” och det kan vara den med mest makt, status, tålamod, förmåga att sätta ord på sina tankar… Blir det bäst för alla då? I dialogen söker man lärande i syfte att framåt skapa nytt, utveckla, förbättra. Framtiden är i fokus och taktiken är att fråga och ifrågasätta sig själv, övertygelser, normer… 1 + 1 = 3, skulle man kunna säga, tillsammans i samverkan är vi större än var för sig och kan spränga gränser.

Idag skickar jag med ett boktips: ”Dialogen: och konsten att tänka tillsammans” av William Isaacs.

Om du blir inspirerad av ovanstående och vill lyfta dialogen mer i ditt liv eller i din organisation så hör gärna av dig.

 

Vi håller kontakten!

Vill du få tillgång till fler blogginlägg i din mejlbox? Minst en gång i kvartalet skickar jag ett mejl med inspiration och nyheter. Det kan vara texter kring ledarskap, arbetsmiljö, personlig utveckling eller tips av olika slag. Det kan också vara information om ny lagstiftning eller information om öppna kurser. Du som är intresserad är varmt välkommen att lämna din mejladress här. Genom att registrera dig ger du samtycke till att jag sparar ditt namn och din mejladress så att jag kan skicka ut nyhetsbrevet. Du kommer att få ett mejl där du bekräftar din prenumeration. Här är länk vår Integritetsskyddspolicy.