Blogg och nyheter

Öppna föreläsningar och kurser

Jag arbetar huvudsakligen med företagsanpassade eller organisationsanpassade insatser. De öppna insatser som finns listar jag här. (Öppna digitala insatser finner du under fliken "Tjänster för din utveckling".)

Bättre Arbetsmiljö (BAM)

Den 1, 3 och 8 oktober 2024 genomförs tredagarskursen Bättre Arbetsmiljö (BAM) i Nässjö. Deadline för anmälan 1 september 2024. Arrangeras i samarbete med Nässjö Näringsliv AB. Här finns en sida om kursen. Du finner info på NNAB:s sida här.

Utvecklande Ledarskap (UL)

Den 23-25 oktober och 5 december 2024 genomförs utbildningen Utvecklande Ledarskap (UL), fyra heldagar fördelade vid två tillfällen, i Nässjö. Early Bird-pris fram till 21 juni. Deadline för anmälan 23 september 2024. Arrangeras i samarbete med Nässjö Näringsliv AB. Här finns en sida om utbildningen. Du finner info på NNAB:s sida här.