Målkonflikter...

atheragramledarskap konflikt motsättning mål målkonflikt May 28, 2024
Två getter med huvudena mot varandra

 

När man vill flera olika saker samtidigt...

 

Då och då hamnar man i en målkonflikt, både i privatlivet och på arbetet. En ”målkonflikt” är när två önskemål, åtgärder eller styrmedel krockar.

 

 

Målkonflikter på jobbet

Det vi kallar tvärfunktionella områden som arbetsmiljö eller hållbarhet kan upplevas komma i konflikt med till exempel effektivitet eller ekonomi.

Ex. 1: Vi ska jobba på ett säkert sätt men det är bråttom … Det här kanske en av de vanligaste målkonflikterna på arbetsplatsen: arbetsmiljö visavi effektivitet.

Ex. 2: ”Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall” står det i AML kap 3 § 2, visavi att företaget behöver hålla igen på utgifterna för att klara budget/medelstilldelning.

 

Stöd visavi kontroll. En intern målkonflikt kan uppstå när en person/avdelning ska stötta med en viss funktion och samtidigt kontrollera funktionen.

Ex. 1: Administrationens skapar system för att stötta verksamheten men kräver också av verksamheten att framtagna system används.

Ex. 2: Som chef behöver man stötta medarbetare i att utföra sitt arbete men kan ska också kontrollera att arbetet blir gjort och vidta nödvändiga åtgärder om detta inte sker.

 

Rätt att veta visavi rätt att tiga. Ett annat exempel kan vara arbetsgivarens ansvar för att främja hälsa och odla god gruppdynamik vilket ofta innebär att individer behöver lära känna varandra som människor visavi enskilda individers personliga integritet.

 

Målkonflikter i privatlivet

Vi kanske ska renovera. Ska man passa på att byta golvet, och kanske låna pengar till det, när man ändå målar om väggarna och allt ändå är utflyttat - eller ska man vänta och spara pengar och göra det senare i stället?

Eller: Du har behov av egen tid och skulle vilja gå en promenad ensam i skogen samtidigt som du vill vara en närvarande förälder och följa med på barnets aktivitet. 

 

Livet ställer olika önskemål och behov mot varandra i olika situationer. Hur ska, bör och vill du eller ni hantera dessa situationer?

Både viktigt och givande område att reflektera kring idag och gärna ha dialog kring på arbetsplatsen.

 

Om du vill ha bollplank kring vägar framåt vid olika målkonflikter så hör av dig!

 

(Bild: Pixabay/Alexas_Fotos)

 

Vi håller kontakten!

Vill du få tillgång till fler blogginlägg i din mejlbox? Minst en gång i kvartalet skickar jag ett mejl med inspiration och nyheter. Det kan vara texter kring ledarskap, arbetsmiljö, personlig utveckling eller tips av olika slag. Det kan också vara information om ny lagstiftning eller information om öppna kurser. Du som är intresserad är varmt välkommen att lämna din mejladress här. Genom att registrera dig ger du samtycke till att jag sparar ditt namn och din mejladress så att jag kan skicka ut nyhetsbrevet. Du kommer att få ett mejl där du bekräftar din prenumeration. Här är länk vår Integritetsskyddspolicy.