Arbetsmiljö och säkerhet 

Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom.
(WHO - Världshälsoorganisationen)

Lever du varje dag i fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande? Det gör ingen av oss men det är en ambition att sträva efter och ibland nå.

Arbetsmiljöarbete går ut på att förebygga ohälsa och främja hälsa. Jag brukar säga att arbetsmiljö är livet på jobbet. Hur lever och verkar vi tillsammans så att vi jobbar säkert, trivs och presterar väl? Mycket ingår; gemenskap, verktyg, utrustning, meningsfullhet, kompetens, säkerhetskultur, psykologisk trygghet, kommunikation...

Jag erbjuder utbildningar och föreläsningar, stöd i översyn av systematiskt arbetsmiljöarbete eller punktinsatser på olika områden. Hör av dig!

Vad tycker mina kunder? Omdömen finner du på sidan "Referenser" under "Om mig".

Utbildning i arbetsmiljö

Föreläsningar för medarbetare, kurser för chefer och/eller arbetsmiljöombud/skyddsombud, fördjupningar av olika slag - för att öka medvetenhet, kunskap, medvetenhet ge verktyg och inspiration.

  • Grundläggande arbetsmiljöutbildning Bättre Arbetsmiljö (BAM)
    Öppen kurs i Nässjö hösten 2024, se här.
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)
  • Människa, teknik och organisation (MTO) och säkerhetskultur
  • "Leda tillsammans för trivsel och prestation", kombinerad ledarskaps- och arbetsmiljöutbildning och ledningsgruppsutveckling. Läs mer här.

Atheragram Ledarskap ingår i Solberga station AB som är godkänd som utbildnings-anordnare för arbetsmiljö­utbildning vilket innebär att du kan få finansiellt stöd. Läs mer om vad som gäller här.

Jag samarbetar med KC Group som har den bidrags-berättigade tjänsten PROACT by KC Group. Läs mer här. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Finns redan ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) med såväl policys som rutiner som ni önskar gå igenom på ett systematiskt sätt så att allt är i ordning? Eller finns en del och annat behöver färdigställas? Eller startar du/ni från början och vill ha hjälp att hamna rätt? Kanske  förbättra MTO-perspektivet och tydligare se systemet och samverkan människa, teknik och organisation för ökad säkerhet?

Jag bistår mina kunder i att bygga system för arbetsmiljön som både stöttar verksamheten, odlar trivsel och goda prestationer och uppfyller de lagkrav som finns. Bollplank, skrivstöd eller rådgivning - hör av dig.

#arbetsmiljö #säkerhet #säkerhetskultur #psykologisktrygghet #systematisktarbetsmiljöarbete #BAM #SAM #OSA #MTO