Arbetsmiljö och säkerhet

 

Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom.
(WHO - Världshälsoorganisationen)

Lever du varje dag i fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande? Det gör förstås ingen av oss men det är en ambition att sträva efter och att nå dit då och då är möjligt.

Arbetsmiljöarbete går ut på att förebygga ohälsa och främja hälsa. Jag brukar säga att arbetsmiljö är livet på jobbet. Hur lever och verkar vi tillsammans så att vi jobbar säkert, trivs och presterar väl? Mycket ingår; gemenskap, verktyg, meningsfullhet, fordon, skyddsutrustning, rätt kompetens, säkerhetskultur, psykologisk trygghet, kommunikation...

Jag erbjuder utbildningar och föreläsningar, stöd i översyn av systematiskt arbetsmiljöarbete eller punktinsatser på olika områden. Så att du både kan odla trivsel och goda prestationer och uppfylla de lagkrav som finns på dig och organisationen. Hör av dig!

Vad tycker mina kunder? Omdömen om mig längst ner på sidan.

 

Utbildning i arbetsmiljö

Det kan vara föreläsningar för medarbetare, kurser för chefer och/eller arbetsmiljöombud/skyddsombud eller fördjupningar av olika slag - allt för att öka kunskap, medvetenhet och inspiration.

  • Grundläggande arbetsmiljöutbildning (BAM)
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
  • Påbyggnadsutbildningar för fördjupning: Riskhantering, Friskfaktorer respektive Kommunikation.
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)
  • MTO – människa, teknik och organisation (MTO)

Atheragram Ledarskap ingår i Solberga station AB som är godkänd som utbildningsanordnare för arbetsmiljö­utbildning vilket innebär att du kan få finansiellt stöd. Läs mer om vad som gäller här.

Atheragram Ledarskap samarbetar med KC Group Leadership Development AB som har den bidragsberättigade tjänsten PROACT by KC Group. Läs mer här. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Finns redan ett systematiskt arbetsmiljöarbete med såväl policys som rutiner som ni önskar gå igenom på ett systematiskt sätt så att allt är i ordning? Eller finns en del och annat behöver färdigställas? Eller startar du/ni från början och vill ha hjälp att hamna rätt? Kanske  förbättra MTO-perspektivet och tydligare se systemet och samverkan människa, teknik och organisation?

Vi bistår våra kunder i att bygga system för arbetsmiljön som både stöttar verksamheten och uppfyller de lagkrav som finns.

 

Vi engagerade Margareta när vi skulle utbilda våra ledare i BAM, Bättre Arbetsmiljö. Margareta är en utbildare som ger det "lilla extra", mycket tack vare sin kunskapsbredd och sin lyhördhet samt förmåga att anpassa utbildning till gruppen. Hon är tydlig och utmanande på ett mycket positivt sätt. Margareta har även faciliterat vid ledningsgruppens strategiarbete. Jag kan varmt rekommendera Margareta både som utbildare, coach och utveckling av ledare eller ledningsgrupp.

Åse Esselius, VD, TURAB - Turbin och Regulatorservice AB
Är det dags att utbilda medarbetare i arbetsmiljö? Då vill jag varmt rekommendera Margareta. Med stort engagemang lotsade hon oss chefer och skyddsombud på Hydro Extrusion Sweden AB genom dessa viktiga frågor. Under fyra dagar varvade hon teori med gruppövningar, inte en stund var långsam. Vi fick metoder och kunskaper och att arbeta vidare med vår arbetsmiljö.

Anna Lindén, HSSE Manager, Hydro Extrusion Sweden AB
#arbetsmiljö #säkerhet #säkerhetskultur #psykologisktrygghet #systematisktarbetsmiljöarbete #BAM #SAM #OSA #MTO