Ledning och ledarskap

 

Gå inte dit stigen leder dig.
Gå istället där det inte finns någon redan trampad stig och lämna ett spår.

(Ralph Waldo Emerson)


Var är du och vart har du tänkt att ta dig, ditt team eller organisationen? Jag bistår dig från vision, varumärke och strategi till verklighetsanpassade operativa aktiviteter och dagliga beteenden. Ledarskap och strukturer som odlar medarbetare och kultur som stärker och utvecklar verksamhet och resultat.

Du kan lita på att jag gör det utifrån vedertagen kunskap och ständigt utvecklad egen kompetens och på ett framtidsriktat sätt. Detsamma gäller mina samarbetspartners. Jag är också mån om att vårda ditt förtroende.

Vad tycker mina kunder? Omdömen om mig längst ner på sidan.

Utöver mig finns på området Ledarskap och ledning mitt samarbete med KC Group Leadership Development AB, där jag ingår i en grupp om ca 70 kvalificerade coacher och konsulter. Läs om KC Group här. 

Chefsstöd

Att vara chef är en komplex roll där man ofta är ensam. Vi både stöttar och utmanar dig!

Ledningsgrupper

En grupp som under gemensamt ansvar på ett effektivt sätt tillsammans leder organisationen utifrån delade värderingar mot samma mål. Då behöver man jobba ihop sig. Vi modererar processer.

Ledarskapsutveckling

Såväl människor omkring ledaren som kontext och omvärld förändras. Gott ledarskap är en färdighet att ständigt träna på. Vi bidrar på olika sätt i utveckling.

Ledarförsörjning och nya chefer

Det finns inga ”färdiga” chefer, alla behöver träna, lära och utveckla sina ledarskap. Vilka är det som ska leda organisationen vidare framöver?

Utvecklande Ledarskap - UL

Ett ledarskap som gynnar såväl organisatorisk effektivitet som utveckling hos individer och grupper, som odlar både goda prestationer och trivsel, hur låter det? Utvecklande Ledarskap tar er dit. 

DISC och Motivator

Vi är certifierade på beteende- och kommunikationsverktyget DISC och drivkraftsanalysen Motivator och gör analyser, föreläsningar och workshopar kring dessa.

”Att lära känna andra är vishet. Att lära känna sig själv är den högsta visheten.”

(Lao-Tse, taoismens grundare och förste filosof)

#ledning #management #chefsstöd #ledarskap  #ledningsgrupp #ledningsgruppsutveckling #ledarskapsutveckling #ledarförsörjning #ledarskapsutbildning #utvecklandeledarskap #transformation #transformativt #DISC #Motivator