Ledning och ledarskap

 

Gå inte dit stigen leder dig.
Gå istället där det inte finns någon redan trampad stig och lämna ett spår.

(Ralph Waldo Emerson)


Var är du och vart har du tänkt att ta dig, ditt team eller organisationen? Jag bistår dig från vision, varumärke och strategi till verklighetsanpassade operativa aktiviteter och dagliga beteenden. Ledarskap och strukturer som odlar medarbetare och kultur som stärker och utvecklar verksamhet och resultat.

Du kan lita på att jag gör det utifrån vedertagen kunskap och ständigt utvecklad egen kompetens och på ett framtidsriktat sätt. Detsamma gäller mina samarbetspartners. Jag är också mån om att vårda ditt förtroende.

Vad tycker mina kunder? Omdömen om mig längst ner på sidan.

Utöver mig finns på området Ledarskap och ledning mitt samarbete med KC Group Leadership Development AB, där jag ingår i en grupp om ca 70 kvalificerade coacher och konsulter. Läs om KC Group här. 

Chefsstöd

Att vara chef är en komplex roll där man ofta är ensam. Vi både stöttar och utmanar dig!

Ledningsgrupper

En grupp som under gemensamt ansvar på ett effektivt sätt tillsammans leder organisationen utifrån delade värderingar mot samma mål. Då behöver man jobba ihop sig. Vi modererar processer.

Ledarskapsutveckling

Såväl människor omkring ledaren som kontext och omvärld förändras. Gott ledarskap är en färdighet att ständigt träna på. Vi bidrar på olika sätt i utveckling.

Ledarförsörjning och nya chefer

Det finns inga ”färdiga” chefer, alla behöver träna, lära och utveckla sina ledarskap. Vilka är det som ska leda organisationen vidare framöver?

Utvecklande Ledarskap - UL

Ett ledarskap som gynnar såväl organisatorisk effektivitet som utveckling hos individer och grupper, som odlar både goda prestationer och trivsel, hur låter det? Utvecklande Ledarskap tar er dit. 

DISC och Motivator

Vi är certifierade på beteende- och kommunikationsverktyget DISC och drivkraftsanalysen Motivator och gör analyser, föreläsningar och workshopar kring dessa.

”Att lära känna andra är vishet. Att lära känna sig själv är den högsta visheten.”

(Lao-Tse, taoismens grundare och förste filosof)

Jag har anlitat Margareta under lång tid för olika typer av uppdrag. Hon sitter inne med mycket kunskap inom ett brett område. Jag har framförallt haft förmånen att ta del av hennes kunskap inom områden så som mångfald, kompetenta organisationer, teamutveckling, ledarskap och arbetsmiljö. Vi har samarbetat i olika typer av forum där hon agerat både coach och sparringpartner, men även utbildare och föreläsare. Som konsult och föreläsare är hon duktig på att fånga åhöraren. Hon är glad och har ett rättfram och jordnära sätt. Hon varvar teori, reflektion och WS aktiviteter i ett högt tempo, så det blir aldrig tråkigt. En komplett konsult helt enkelt.

Elisabeth Frilund Sohlbjörk, HR director, Hydro Extrusion Sweden AB
 

Vi på Nässjö Affärsverk AB har sedan 2012 fortlöpande anlitat Margareta för olika insatser inom ledarskap, organisation och arbetsmiljö. Hon har hållit workshops med ledningsgruppen och med ledarforum på teman som ledarskap, målstyrning, verksamhetsutveckling, effektivitet, företagskultur och arbetsmiljö ur olika perspektiv. Hon har coachat chefer i såväl ledningsgruppen som ute i olika verksamheter. Hon har hållit arbetsmiljöutbildningar för chefer, skyddsombud och medarbetare. Som du nog anar har Margareta många verktyg i lådan. Lägg därtill en stark och positiv personlighet och ett fint och direkt sätt att se människan framför sig. Då förstår du säkert att jag varmt kan rekommendera att du och ditt företag tar en kontakt med Margareta! 

Patrik Cantby, VD, Nässjö Affärsverk AB

#ledning #management #chefsstöd #ledarskap  #ledningsgrupp #ledningsgruppsutveckling #ledarskapsutveckling #ledarförsörjning #ledarskapsutbildning #utvecklandeledarskap #transformation #transformativt #DISC #Motivator